zápisy z výborových schůzí

Zápis z jednání Výboru TJ Sokol Zbraslavice ze dne 13. 2. 2013  Přítomni: p. Fuchs st., p. Fuchs ml., p. Břečka, Ing. Zikudová 1) Členské známky pro rok 2013 – na starosti p. Malina. 2) Vznik oddílu badmintonu – vedoucí p. Jan Tvrdík. 3) Doručena pozvánka na Valnou hromadu MAS Lípa pro...
Zápis z jednání Výboru TJ Sokol Zbraslavice ze dne 4. 7. 2012 Přítomni: p. Fuchs st., p. Fuchs ml., p. Břečka, Ing. Zikudová, p. Samek, p. Malina 1) Starosta TJ Sokol p. Břečka informoval o stavu sportovišť za měsíc červen: - posilovna – provoz bez problémů - tenis –  (zde se...
Zápis z jednání Výboru TJ Sokol Zbraslavice ze dne 13. 6. 2012 Přítomni: p. Fuchs st., p. Fuchs ml., p. Břečka, Ing. Zikudová, p. Samek 1) Starosta TJ Sokol Zbr. p. Břečka informoval o stavu sportovišť: - na tenisových kurtech natažena nová antuka - zhotoven minigolf - odvodnění ten....
Zápis z jednání Výboru TJ Sokol Zbraslavice ze dne 11. 4. 2012 Přítomni: p. Fuchs st., p. Fuchs ml., p. Břečka, Bc. Zikudová, p. Samek 1) Volba jednotlivých funkcí TJ Sokol Zbr.: Místopředseda – návrh: p. Fuchs Martin Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 Hospodářka – návrh: Ing....
Zápis z 52. Valné hromady TJ Sokol Zbraslavice  ze dne 30. 3. 2012 Přítomni: dle prezenční listiny 1) Jednatel TJ Sokol Zbraslavice pan Josef Fuchs přivítal přítomné členy a seznámil je s jednotlivými body programu VH. Dále informoval přítomné o průběhu uplynulého roku, kdy byl...
Zápis z jednání Výboru TJ Sokol Zbraslavice ze dne 15. 2. 2012  Přítomni: p. Fuchs st., p. Fuchs ml., p. Samek, p. Břečka, p. Malina Hosté: Bc. Zikudová – předsedkyně kontrolní komise 1) Pan Břečka informoval o stavu sportovišť a činnostech na nich od prosince 2011 do 1. poloviny...
Zápis z jednání Výboru TJ Sokol Zbraslavice ze dne 8. 2. 2012 Přítomni: p. Fuchs st., p. Fuchs ml., p. Samek, p. Břečka Hosté: Bc. Zikudová - předsedkyně kontrolní komise 1) Výbor řešil zavedení pravidelných schůzí Výboru a aktivní účast členů na nich. Další výborová schůze bude...
Zápis z jednání Výboru TJ Sokol Zbraslavice ze dne 25. 11. 2011 Přítomni: p. Fuchs st., p. Fuchs ml., p. Malina, p. Samek, Ing. Volencová, p. Břečka Hosté: Bc. Zikudová - předsedkyně kontrolní komise   1) Výbor TJ Sokol rozhodl o zřízení Kontrolní komise TJ Sokol Zbraslavice....
  výborová schůze 12.10.2011   přítomni : Fuchs M, Samek st, Malina, Fuchs J, Břečka program : 1) projednání zprávy z revize kotle                2) projednání následných nutných opatření k revitalizaci...

Kontakt

Tělocvičná Jednota Sokol Zbraslavice Zbraslavice 231
Zbraslavice
285 21
774642932 sokolzbraslavice@gmail.com